Perioada de prohibitie

Perioada de prohibitie

 

 

PROHIBIŢIA PESCUITULUI ÎN ANUL 2024

9 APRILIE – 7 IUNIE INCLUSIV

 

 

 

Conform ORDINULUI nr. 561/2023/11/2024 – Se instituie măsuri de prohibiţie pentru pescuitul comercial, recreativ/sportiv și familial al oricăror specii de peşti, crustacee, moluşte şi al altor vieţuitoare acvatice vii în habitatele piscicole naturale, pe o durată de 60 de zile, în perioada 9 aprilie-7 iunie inclusiv !!!

 

 

 

 

 

Prohibiția se aplică deasemenea şi următoarelor specii în următoarele perioade:
a) ştiuca de la 1 februarie până în 20 martie;

 

b) șalăul și bibanul în perioada 20 martie-7 iunie inclusiv;

 

c) pietrarul, fusarul,  ghiborţul de râu, cernuşca, şalăul vărgat, aspretele, pecarina, guvidul, zglăvoaca răsăriteană, lostriţa, mihalţul şi caracuda, precum și alte viețuitoare acvatice incluse în anexele nr. 4A și 4B la O.U.G. nr. 57/2007, TOT TIMPUL ANULUI;

 

d) coregonul şi lipanul, TOT TIMPUL ANULUI;

 

e) păstrăvul indigen, păstrăvul curcubeu şi păstrăvul fântânel, începând cu data intrării în vigoare a prezentului ordin până la data de 31 martie inclusiv şi 1 octombrie-31 decembrie;

 

f) racul de râu începând cu data intrării în vigoare a prezentului ordin până la data de 15 iunie inclusiv și în perioada 15 octombrie-31 decembrie inclusiv.

Deasemenea, conform Art.3 lit.a) și lit.k) cu data intrării în vigoare a prezentului ordin până la data de 15 martie și 1 noiembrie-31 decembrie, este interzis pescuitul în zona podurilor după cum urmează: 500 metri amonte și aval de podurile care au cel puțin un picior în albia minoră a cursurilor de apă + 150 metri amonte și aval de podurile care traversează râul Mureș.

 

 

 

 

 


 

 

 

PROHIBIŢIA PESCUITULUI ÎN ANUL 2023

9 APRILIE – 7 IUNIE (inclusiv)

 

Conform ORDINULUI nr.10/235/2023 – Începând cu data de 27.01.2023 se instituie măsuri de prohibiţie pentru pescuitul comercial, recreativ/sportiv și familial al oricăror specii de peşti, crustacee, moluşte şi al altor vieţuitoare acvatice vii în habitatele piscicole naturale, pe o durată de 60 de zile, în perioada 9 aprilie-7 iunie inclusiv !!!

 

Prohibiția se aplică de asemenea şi următoarelor specii în următoarele perioade:
a) ştiuca de la data intrării în vigoare a prezentului ordin până la data de 20 martie;

b) șalăul și bibanul în perioada 20 martie-7 iunie inclusiv;

c) pietrarul, fusarul,  ghiborţul de râu, cernuşca, şalăul vărgat, aspretele, pecarina, guvidul, zglăvoaca răsăriteană, lostriţa, mihalţul şi caracuda, precum și alte viețuitoare acvatice incluse în anexele nr.4A și 4B la O.U.G.57/2007, TOT TIMPUL ANULUI;

d) coregonul şi lipanul, TOT TIMPUL ANULUI;

e) păstrăvul indigen, păstrăvul curcubeu şi păstrăvul fântânel, începând cu data intrării în vigoare a prezentului ordin până la data de 31 martie inclusiv şi 1 octombrie-31 decembrie;

f) racul de râu începând cu data intrării în vigoare a prezentului ordin până la data de 15 iunie inclusiv și în perioada 15 octombrie-31 decembrie inclusiv.

 

        Desemenea, conform Art.3 lit.a) și lit.k) cu data intrării în vigoare a prezentului ordin până la data de 15 martie și 1 noiembrie-31 decembrie, este interzis pescuitul în zonele podurilor după cum urmează: 500 metri amonte și aval de podurile care au cel puțin un picior în albia minoră a cursurilor de apă + 150 metri amonte și aval de podurile care traversează râul Mureș.

 


 

PROHIBIŢIA PESCUITULUI ANUL 2022

9 APRILIE – 7 IUNIE INCLUSIV

 

Conform ORDINULUI nr.57/675/2022 – Începând cu data de 25.03.2022 se instituie măsuri de prohibiţie pentru pescuitul comercial, recreativ/sportiv și familial al oricăror specii de peşti, crustacee, moluşte şi al altor vieţuitoare acvatice vii în habitatele piscicole naturale, pe o durată de 60 de zile, în perioada 9 aprilie-7 iunie inclusiv !!!

 

Prohibiția se aplică de asemenea şi următoarelor specii în următoarele perioade:
a) ştiuca de la data intrării în vigoare a prezentului ordin până la data de 15 martie;

b) șalăul și bibanul în perioada 20 martie-7 iunie inclusiv;

c) pietrarul, fusarul,  ghiborţul de râu, cernuşca, şalăul vărgat, aspretele, pecarina, guvidul, zglăvoaca răsăriteană, lostriţa, mihalţul şi caracuda, precum și alte viețuitoare acvatice incluse în anexele nr.4A și 4B la O.U.G.57/2007, TOT TIMPUL ANULUI;

d) coregonul şi lipanul, TOT TIMPUL ANULUI;
e) păstrăvul indigen, păstrăvul curcubeu şi păstrăvul fântânel, începând cu data intrării în vigoare a prezentului ordin până la data de 31 martie inclusiv şi 1 octombrie-31 decembrie;

f) racul de munte începând cu data intrării în vigoare a prezentului ordin până la data de 15 iunie inclusiv și în perioada 15 octombrie-31 decembrie inclusiv.

 

Persoanele interesate să studieze în mod integral ORDINUL DE PROHIBIȚIE mai sus menționat, au posibilitatea să descarce/downloadeze gratuit ORDINUL în format PDF accesând următorul link - https://ajvpsmures.ro/legislatie-pescuit.php

 


 

PROHIBIȚIE PESCUIT 2021

09 APRILIE – 07 IUNIE INCLUSIV

 

ORDINUL Nr. 58/462/2021 - Se instituie măsuri de prohibiţie pentru pescuitul comercial, recreativ/sportiv al oricăror specii de peşti, crustacee, moluşte şi al altor vieţuitoare acvatice în habitatele piscicole naturale, pe o durată de 60 de zile, în perioada 09 Aprilie – 07 Iunie 2021 !!!

De asemenea şi următoarelor specii:
a) ştiuca în perioada 01 Februarie 2022-15 Martie 2022;

b) șalăul și bibanul în perioada 20 Martie – 7 Iunie 2021;

c) pietrarul, fusarul,  ghiborţul de râu, cernuşca, şalăul vărgat, aspretele, pecarina, guvidul, zglăvoaca răsăriteană, lostriţa, mihalţul şi caracuda TOT TIMPUL ANULUI;

d) coregonul şi lipanul, TOT TIMPUL ANULUI;
e) păstrăvul indigen, păstrăvul curcubeu şi păstrăvul fântânel, începând cu data intrării în vigoare a prezentului ordin până la data de 31 Martie inclusiv şi din 01 Octombrie 2021 până pe 31 Martie 2022;

f) racul de munte începând cu data intrării în vigoare a prezentului ordin până la data de 15 Iunie inclusiv și în perioada 15 Octombrie-31 Decembrie inclusiv.

 

 

 


 

 

PROHIBIȚIE PESCUIT 2020

04 APRILIE – 02 IUNIE INCLUSIV

 

ORDIN Nr.43/310/2020 Publicat in Monitorul Oficial Partea I sub Nr. 179/04.03.2020 - Se instituie măsuri de prohibiţie pentru pescuitul comercial, recreativ/sportiv al oricăror specii de peşti, crustacee, moluşte şi al altor vieţuitoare acvatice în habitatele piscicole naturale, pe o durată de 60 de zile, în perioada 04 Aprilie – 02 Iunie 2020!!!

 

Se declară zone de protecţie pentru resursele acvatice vii începând cu intrarea în vigoare a prezentului ordin, până la data de 15 Martie 2020, și în perioada 1 Noiembrie 2020-15 Martie 2021 – 500m amonte şi aval măsuraţi pe axul albiei minore, din axul longitudinal al podurilor care au cel puțin un picior în albia minoră a cursurilor de apă, și 150m amonte și aval de podurile care traversează Râul Mureș !!!

 

De asemenea şi următoarelor specii:
a) ştiuca de la data intrării in vigoare a prezentului ordin (04 Martie) până în 15 martie inclusiv, și în perioada 01 Noiembrie 2020-15 Martie 2021;

b) șalăul și bibanul în perioada 23 Martie – 2 Iunie 2020;

c) pietrarul, fusarul,  ghiborţul de râu, cernuşca, şalăul vărgat, aspretele, pecarina, guvidul, zglăvoaca răsăriteană, lostriţa, mihalţul şi caracuda tot timpul anului;

d) coregonul şi lipanul, tot timpul anului;
e) păstrăvul indigen, păstrăvul curcubeu şi păstrăvul fântânel, începând cu data intrării în vigoare a prezentului ordin (04 Martie) până la data de 31 Martie inclusiv şi din 01 Octombrie 2020 până pe 31 Martie 2021;;

f) racul de munte începând cu data intrării în vigoare a prezentului ordin (04 Martie) până la data de 15 Iunie inclusiv și în perioada 15 Octombrie-31 Decembrie.

 

 


 

 

 

PROHIBITIE PESCUIT 2019

 

11 APRILIE – 09 IUNIE INCLUSIV

  

ORDIN Nr. 54/76/2019 - Se instituie măsuri de prohibiţie pentru pescuitul comercial, recreativ/sportiv al oricăror specii de peşti, crustacee, moluşte şi al altor vieţuitoare acvatice în habitatele piscicole naturale, pe o durată de 60 de zile, în perioada 11 Aprilie – 09 Iunie 2019 !

 

          Se declară zone de protecţie pentru resursele acvatice vii începând din 04 Februarie până la data de 15 Martie 2019 – 500 m amonte şi aval măsuraţi pe axul albiei minore, din axul longitudinal al podurilor care au cel puțin un picior în albia minoră a cursurilor de apă, și 150 m amonte și aval de podurile care traversează Râul Mureș !!!

  

De asemenea şi următoarelor specii:

De asemenea şi următoarelor specii:

a) ştiuca de la data intrării in vigoare a prezentului ordin (04 Februarie) până în 15 martie inclusiv;

b) pietrarul, fusarul,  ghiborţul de râu, cernuşca, şalăul vărgat, aspretele, pecarina, guvidul, zglăvoaca răsăriteană, lostriţa, mihalţul şi caracuda tot timpul anului;

c) coregonul şi lipanul, tot timpul anului;

d) păstravul de mare, tot timpul anului;

e) păstrăvul indigen, păstrăvul curcubeu şi păstrăvul fântânel, începând cu data intrării în vigoare a prezentului ordin (04 Februarie) până la data de 30 aprilie inclusiv şi din 15 Septembrie 2019 până pe 30 Aprilie 2020;

f) sturionii, tot timpul anului, cu excepţia pescuitului în scop ştiinţific;

g) racul de munte, din 04 Februarie până în 15 Iunie inclusiv si 15 Octombrie-31 Decembrie.


 

 


 

 

PROHIBITIE 2018

  

Conform ordinului privind prohibitia pescuitului Nr. 8/174/2018 se instituie masuri de prohibitie pentru pescuitul oricaror specii de pesti in perioada:

 

07 APRILIE – 05 IUNIE INCLUSIV

 

Se instituie măsuri de prohibiţie pentru pescuitul comercial, recreativ/sportiv al oricăror specii de peşti, crustacee, moluşte şi al altor vieţuitoare acvatice în habitatele piscicole naturale, pe o durată de 60 de zile, în perioada 07 aprilie – 05 iunie 2018 !!!

 

          Se declară zone de protecţie pentru resursele acvatice vii începând din 22 februarie până la data de 15 martie 2018 – 500 m amonte şi aval măsuraţi pe axul albiei minore, din axul longitudinal al podurilor peste cursurile de apă;

 

De asemenea şi următoarelor specii:
a) ştiuca de la data intrării in vigoare a prezentului ordin (22 februarie) până în 15 martie inclusiv;

b) pietrarul, fusarul,  ghiborţul de râu, cernuşca, şalăul vărgat, aspretele, pecarina, guvidul de baltă, guvidul, zglăvoaca răsăriteană, lostriţa, mihalţul şi caracuda tot timpul anului;

c) coregonul şi lipanul, tot timpul anului;

d) păstravul de mare, tot timpul anului;
e) păstrăvul indigen, păstrăvul curcubeu şi păstrăvul fântânel, începând cu data intrării în vigoare a prezentului ordin (22 februarie) până la data de 30 aprilie inclusiv şi din 15 septembrie până pe 31 decembrie;
f) sturionii, tot timpul anului, cu excepţia pescuitului în scop ştiinţific.