Perioada de prohibitie

Perioada de prohibitie

 

PROHIBIŢIA PESCUITULUI ÎN ANUL 2023

9 APRILIE – 7 IUNIE (inclusiv)

 

Conform ORDINULUI nr.10/235/2023 – Începând cu data de 27.01.2023 se instituie măsuri de prohibiţie pentru pescuitul comercial, recreativ/sportiv și familial al oricăror specii de peşti, crustacee, moluşte şi al altor vieţuitoare acvatice vii în habitatele piscicole naturale, pe o durată de 60 de zile, în perioada 9 aprilie-7 iunie inclusiv !!!

 

Prohibiția se aplică de asemenea şi următoarelor specii în următoarele perioade:
a) ştiuca de la data intrării în vigoare a prezentului ordin până la data de 20 martie;

b) șalăul și bibanul în perioada 20 martie-7 iunie inclusiv;

c) pietrarul, fusarul,  ghiborţul de râu, cernuşca, şalăul vărgat, aspretele, pecarina, guvidul, zglăvoaca răsăriteană, lostriţa, mihalţul şi caracuda, precum și alte viețuitoare acvatice incluse în anexele nr.4A și 4B la O.U.G.57/2007, TOT TIMPUL ANULUI;

d) coregonul şi lipanul, TOT TIMPUL ANULUI;

e) păstrăvul indigen, păstrăvul curcubeu şi păstrăvul fântânel, începând cu data intrării în vigoare a prezentului ordin până la data de 31 martie inclusiv şi 1 octombrie-31 decembrie;

f) racul de râu începând cu data intrării în vigoare a prezentului ordin până la data de 15 iunie inclusiv și în perioada 15 octombrie-31 decembrie inclusiv.

 

        Desemenea, conform Art.3 lit.a) și lit.k) cu data intrării în vigoare a prezentului ordin până la data de 15 martie și 1 noiembrie-31 decembrie, este interzis pescuitul în zonele podurilor după cum urmează: 500 metri amonte și aval de podurile care au cel puțin un picior în albia minoră a cursurilor de apă + 150 metri amonte și aval de podurile care traversează râul Mureș.

 


 

PROHIBIŢIA PESCUITULUI ANUL 2022

9 APRILIE – 7 IUNIE INCLUSIV

 

Conform ORDINULUI nr.57/675/2022 – Începând cu data de 25.03.2022 se instituie măsuri de prohibiţie pentru pescuitul comercial, recreativ/sportiv și familial al oricăror specii de peşti, crustacee, moluşte şi al altor vieţuitoare acvatice vii în habitatele piscicole naturale, pe o durată de 60 de zile, în perioada 9 aprilie-7 iunie inclusiv !!!

 

Prohibiția se aplică de asemenea şi următoarelor specii în următoarele perioade:
a) ştiuca de la data intrării în vigoare a prezentului ordin până la data de 15 martie;

b) șalăul și bibanul în perioada 20 martie-7 iunie inclusiv;

c) pietrarul, fusarul,  ghiborţul de râu, cernuşca, şalăul vărgat, aspretele, pecarina, guvidul, zglăvoaca răsăriteană, lostriţa, mihalţul şi caracuda, precum și alte viețuitoare acvatice incluse în anexele nr.4A și 4B la O.U.G.57/2007, TOT TIMPUL ANULUI;

d) coregonul şi lipanul, TOT TIMPUL ANULUI;
e) păstrăvul indigen, păstrăvul curcubeu şi păstrăvul fântânel, începând cu data intrării în vigoare a prezentului ordin până la data de 31 martie inclusiv şi 1 octombrie-31 decembrie;

f) racul de munte începând cu data intrării în vigoare a prezentului ordin până la data de 15 iunie inclusiv și în perioada 15 octombrie-31 decembrie inclusiv.

 

Persoanele interesate să studieze în mod integral ORDINUL DE PROHIBIȚIE mai sus menționat, au posibilitatea să descarce/downloadeze gratuit ORDINUL în format PDF accesând următorul link - https://ajvpsmures.ro/legislatie-pescuit.php

 


 

PROHIBIȚIE PESCUIT 2021

09 APRILIE – 07 IUNIE INCLUSIV

 

ORDINUL Nr. 58/462/2021 - Se instituie măsuri de prohibiţie pentru pescuitul comercial, recreativ/sportiv al oricăror specii de peşti, crustacee, moluşte şi al altor vieţuitoare acvatice în habitatele piscicole naturale, pe o durată de 60 de zile, în perioada 09 Aprilie – 07 Iunie 2021 !!!

De asemenea şi următoarelor specii:
a) ştiuca în perioada 01 Februarie 2022-15 Martie 2022;

b) șalăul și bibanul în perioada 20 Martie – 7 Iunie 2021;

c) pietrarul, fusarul,  ghiborţul de râu, cernuşca, şalăul vărgat, aspretele, pecarina, guvidul, zglăvoaca răsăriteană, lostriţa, mihalţul şi caracuda TOT TIMPUL ANULUI;

d) coregonul şi lipanul, TOT TIMPUL ANULUI;
e) păstrăvul indigen, păstrăvul curcubeu şi păstrăvul fântânel, începând cu data intrării în vigoare a prezentului ordin până la data de 31 Martie inclusiv şi din 01 Octombrie 2021 până pe 31 Martie 2022;

f) racul de munte începând cu data intrării în vigoare a prezentului ordin până la data de 15 Iunie inclusiv și în perioada 15 Octombrie-31 Decembrie inclusiv.

 

 

 


 

 

PROHIBIȚIE PESCUIT 2020

04 APRILIE – 02 IUNIE INCLUSIV

 

ORDIN Nr.43/310/2020 Publicat in Monitorul Oficial Partea I sub Nr. 179/04.03.2020 - Se instituie măsuri de prohibiţie pentru pescuitul comercial, recreativ/sportiv al oricăror specii de peşti, crustacee, moluşte şi al altor vieţuitoare acvatice în habitatele piscicole naturale, pe o durată de 60 de zile, în perioada 04 Aprilie – 02 Iunie 2020!!!

 

Se declară zone de protecţie pentru resursele acvatice vii începând cu intrarea în vigoare a prezentului ordin, până la data de 15 Martie 2020, și în perioada 1 Noiembrie 2020-15 Martie 2021 – 500m amonte şi aval măsuraţi pe axul albiei minore, din axul longitudinal al podurilor care au cel puțin un picior în albia minoră a cursurilor de apă, și 150m amonte și aval de podurile care traversează Râul Mureș !!!

 

De asemenea şi următoarelor specii:
a) ştiuca de la data intrării in vigoare a prezentului ordin (04 Martie) până în 15 martie inclusiv, și în perioada 01 Noiembrie 2020-15 Martie 2021;

b) șalăul și bibanul în perioada 23 Martie – 2 Iunie 2020;

c) pietrarul, fusarul,  ghiborţul de râu, cernuşca, şalăul vărgat, aspretele, pecarina, guvidul, zglăvoaca răsăriteană, lostriţa, mihalţul şi caracuda tot timpul anului;

d) coregonul şi lipanul, tot timpul anului;
e) păstrăvul indigen, păstrăvul curcubeu şi păstrăvul fântânel, începând cu data intrării în vigoare a prezentului ordin (04 Martie) până la data de 31 Martie inclusiv şi din 01 Octombrie 2020 până pe 31 Martie 2021;;

f) racul de munte începând cu data intrării în vigoare a prezentului ordin (04 Martie) până la data de 15 Iunie inclusiv și în perioada 15 Octombrie-31 Decembrie.

 

 


 

 

 

PROHIBITIE PESCUIT 2019

 

11 APRILIE – 09 IUNIE INCLUSIV

  

ORDIN Nr. 54/76/2019 - Se instituie măsuri de prohibiţie pentru pescuitul comercial, recreativ/sportiv al oricăror specii de peşti, crustacee, moluşte şi al altor vieţuitoare acvatice în habitatele piscicole naturale, pe o durată de 60 de zile, în perioada 11 Aprilie – 09 Iunie 2019 !

 

          Se declară zone de protecţie pentru resursele acvatice vii începând din 04 Februarie până la data de 15 Martie 2019 – 500 m amonte şi aval măsuraţi pe axul albiei minore, din axul longitudinal al podurilor care au cel puțin un picior în albia minoră a cursurilor de apă, și 150 m amonte și aval de podurile care traversează Râul Mureș !!!

  

De asemenea şi următoarelor specii:

De asemenea şi următoarelor specii:

a) ştiuca de la data intrării in vigoare a prezentului ordin (04 Februarie) până în 15 martie inclusiv;

b) pietrarul, fusarul,  ghiborţul de râu, cernuşca, şalăul vărgat, aspretele, pecarina, guvidul, zglăvoaca răsăriteană, lostriţa, mihalţul şi caracuda tot timpul anului;

c) coregonul şi lipanul, tot timpul anului;

d) păstravul de mare, tot timpul anului;

e) păstrăvul indigen, păstrăvul curcubeu şi păstrăvul fântânel, începând cu data intrării în vigoare a prezentului ordin (04 Februarie) până la data de 30 aprilie inclusiv şi din 15 Septembrie 2019 până pe 30 Aprilie 2020;

f) sturionii, tot timpul anului, cu excepţia pescuitului în scop ştiinţific;

g) racul de munte, din 04 Februarie până în 15 Iunie inclusiv si 15 Octombrie-31 Decembrie.


 

 


 

 

PROHIBITIE 2018

  

Conform ordinului privind prohibitia pescuitului Nr. 8/174/2018 se instituie masuri de prohibitie pentru pescuitul oricaror specii de pesti in perioada:

 

07 APRILIE – 05 IUNIE INCLUSIV

 

Se instituie măsuri de prohibiţie pentru pescuitul comercial, recreativ/sportiv al oricăror specii de peşti, crustacee, moluşte şi al altor vieţuitoare acvatice în habitatele piscicole naturale, pe o durată de 60 de zile, în perioada 07 aprilie – 05 iunie 2018 !!!

 

          Se declară zone de protecţie pentru resursele acvatice vii începând din 22 februarie până la data de 15 martie 2018 – 500 m amonte şi aval măsuraţi pe axul albiei minore, din axul longitudinal al podurilor peste cursurile de apă;

 

De asemenea şi următoarelor specii:
a) ştiuca de la data intrării in vigoare a prezentului ordin (22 februarie) până în 15 martie inclusiv;

b) pietrarul, fusarul,  ghiborţul de râu, cernuşca, şalăul vărgat, aspretele, pecarina, guvidul de baltă, guvidul, zglăvoaca răsăriteană, lostriţa, mihalţul şi caracuda tot timpul anului;

c) coregonul şi lipanul, tot timpul anului;

d) păstravul de mare, tot timpul anului;
e) păstrăvul indigen, păstrăvul curcubeu şi păstrăvul fântânel, începând cu data intrării în vigoare a prezentului ordin (22 februarie) până la data de 30 aprilie inclusiv şi din 15 septembrie până pe 31 decembrie;
f) sturionii, tot timpul anului, cu excepţia pescuitului în scop ştiinţific.