Cum pot sa devin membru?

Membri

Cum pot sa devin membru vanator? 

 

Conditiile pe care un solicitant trebuie sa le îndeplineasca cumulativ pentru a putea dobandi „permisul de vanatoare” sunt stipulate la art. 28 alin (3) din Legea vanatorii si a protectiei fondului cinegetic nr. 407/2006, completata si modificata prin Legea 149/2015, si anume:

 

  1. Varsta minima de 18 ani;
  2. Sa fi efectuat un an de stagiatura sub îndrumarea organizatiei vanatoresti care gestioneaza cel putin un fond cinegetic, la care solicita sa fie înscris;
  3. Sa fi luat parte la minimum o instruire practica într-un poligon de tir;
  4. Sa fi fost declarat admis la examenul organizat pentru obtinerea permisului de vanatoare permanent, sustinut în fata unei comisii mixte, constituita din reprezentantii autoritatii publice centrale care raspunde de vanatoare si ai asociatiilor, uniunilor sau federatiilor nationale de profil recunoscute la nivel national si international si înfiintate prin lege;
  5. în ultimii 5 ani sa nu fi savarsit fapte care sunt încadrate ca infractiuni de prezenta lege;
  6. Sa fie apt din punct de vedere fizic si psihologic, la data examenului, pentru a detine si folosi o arma letala.

 Dosarul de candidatura, întocmit de fiecare candidat în conformitate cu „ Regulamentul pentru obtinerea permiselor de vanatoare”  aprobat prin ordinul de ministru nr. 539 din 25 august 2009 „pentru aprobarea regimului permiselor de vanatoare” modificat si completat prin ordinul nr. 302 din 2 aprilie 2014, trebuie sa conČ›ina urmatoarele documente:

 

1.COPIE CARTE DE IDENTITATE

2.CERERE INSCRIERE

3.CERTIFICAT CAZIER JUDICIAR (VALABIL LA DATA CERERII)

4.COMUNICARE DE LA ORGANELE DE POLITIE DIN CARE SA REZULTE CA ARE DREPTUL LA DETINEREA SI FOLOSIREA ARMEI DE VANATOARE(CERTIFICAT DE CAZIER JUDICIAR)

5.RECOMANDARE DE ABSOLVIRE A STAGIATURII

6.FISA DE STAGIATURA

7.FISA MEDICALA TIP PORT ARMA

8.CERTIFICAT CAZIER JUDICIAR PORT ARMA

9.DECLARATIE PE PROPRIA RASPUNDERE A CANDIDATULUI, AUTENTIFICATA

10.AVIZ PSIHOLOGIC PORT ARMA

11.ATESTAT PRIVIND PORTUL SI FOLOSIREA ARMELOR DE     VANATOARE

12.RECOMANDARE DE LA UN MEMBRU VANATOR

 


 

Cum pot sa devin membru pescar? 

Modalitatea de obtinere a carnetelor de membru pescar sportiv:

Acte necesare pentru obtinerea permisului de membru pescar

 in A.J.V.P.S. Mures:

         

1. Pentru adulti

- poza tip buletin

- copie CI

 

2. Pentru elevi/studenti

- carnet sau adeverinta de elev/student

- poza tip buletin

- copie CI

 

3. Pentru copii/pensionari si persoanelor cu handicap

- certificat de nastere / copie CI

- cuponul de pensie

- certificat medical/decizie de handicap

- poza tip buletin

 

Valoarea unui carnet de membru pescar in A.J.V.P.S. Mures este de 5 LEI.