Cum pot sa devin membru?

Membri

Cum pot să devin membru vânător? 

 

Condițiile pe care un solicitant trebuie să le îndeplinească cumulativ pentru a putea dobândi „permisul de vânătoare” sunt stipulate la art.28 alin.(3) din Legea vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr. 407/2006, și anume:

  1. Vârsta minimă de 18 ani;
  2. Să fi efectuat un an de stagiatura sub îndrumarea organizației vânătorești care gestionează cel puțin un fond cinegetic, la care solicită să fie înscris, cu excepţia absolvenţilor de învăţământ superior cu profil cinegetic;
  3. Să fi luat parte la minimum o instruire practică într-un poligon de tir privind portul și folosirea armelor și munițiilor de vânătoare;
  4. Să fi fost declarat admis la examenul organizat pentru obținerea permisului de vânătoare permanent, susținut în fața unei comisii mixte, constituită din reprezentanții autoritații publice centrale care răspunde de vânătoare și ai asociațiilor, uniunilor sau federațiilor reprezentative la nivel național
    și internațional și ai instituțiilor de învățământ superior de stat;
  5. În ultimii 5 ani să nu fi săvârșit fapte care sunt încadrate ca infracțiuni de prezenta lege;
  6. Să fie apt din punct de vedere fizic și psihologic, la data examenului, pentru a deține și folosi o armă letală.


Dosarul de candidatură, întocmit de către fiecare candidat în conformitate cu „Regulamentul pentru obținerea permiselor de vânătoare”  aprobat prin Ordinul de ministru nr.539 din 25 august 2009 „pentru aprobarea regimului permiselor de vânătoare” modificat și completat prin Ordinul nr.302 din 2 aprilie 2014, trebuie să conțină următoarele documente:

1.COPIE CARTE DE IDENTITATE

2.CERERE ÎNSCRIERE

3.CERTIFICAT CAZIER JUDICIAR (VALABIL LA DATA CERERII)

4.COMUNICARE ACCEPT

5.RECOMANDARE DE ABSOLVIRE

6.FIȘĂ DE STAGIATURĂ

7.FIȘĂ MEDICALĂ TIP PORT ARMĂ

8.CERTIFICAT CAZIER JUDICIAR PORT ARMĂ

9.DECLARAȚIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE A CANDIDATULUI, AUTENTIFICATĂ LA NOTAR

10.AVIZ PSIHOLOGIC PORT ARMĂ

11.ATESTAT PRIVIND PORTUL ȘI FOLOSIREA ARMELOR DE VÂNĂTOARE + ADEVERINȚĂ TRAGERE POLIGON

12.RECOMANDARE DE LA UN MEMBRU VÂNĂTOR

 


 

Cum pot să devin membru pescar? 

Acte necesare pentru obținerea carnetelor de membru pescar recreativ în A.J.V.P.S. Mureș:

1. Pentru categoria adulți:

- poză tip buletin

- copie C.I.

 

2. Pentru categoria elevi/studenți:

- carnet sau adeverință de elev/student

- poză tip buletin

- copie C.I.

 

3. Pentru categoria copii/pensionari și persoane cu handicap:

- certificat de naștere / copie C.I.

- cuponul de pensie

- certificat medical/decizie de handicap

- poza tip buletin

 

Valoarea unui carnet de membru pescar în A.J.V.P.S. Mureș este de 10 lei.