Legislatie vanatoare

Legislatie vanatoare

1 Legea vanatorii si a protectiei fondului cinegetic nr. 407 din 2006, cu modificarile si completari

 

2 Ordonanta nr. 81 din 2004 privind înfiintarea, organizarea si functionarea crescatoriilor de vanat 

 

3 Hotarare nr. 1679 din 2008 privind modalitatea de acordare a despagubirilor prevazute de Legea vanatorii si a protectiei fondului cinegetic nr. 4072006, precum si obligatiile

 

4 Hotarare Guvern 523 din 2009 privind metodologia de utilizare de catre Regia Nationala a Padurilor Romsilva a terenurilor forestiere proprietate publica a statului

 

5 Ordin nr. 154 din 2002 privind recoltarea prin împuscare a unor exemplare din speciile de fauna salbatica de interes cinegetic, în situatii exceptionale

 

6 Ordin nr. 193 din 2002 privind reactualizarea delimitarii fondului cinegetic al Romaniei în fonduri de vanatoare

 

7 Ordin nr. 305 din 2002 cu privire la interzicerea folosirii la vanatoare a armelor semiautomate de tip AKM si SKS, calibrul 7,62 x 39 mm, derivate din pistolul mitraliera

 

9 Ordin nr. 437 din 2002 pentru aprobarea Regulamentului privind atestarea persoanelor fizice si juridice care pot întocmi studii de specialitate pentru gestionarea durabila

 

10 Ordinul 478 din 2002 aprobarea Normelor  de intocmire a studiilor de specialitate pentru gestionarea durabila

 

11 Ordin nr. 488 din 2002 Regulamentului privind organizarea si desfasurarea examenului pentru dobandirea calitatii de expert tehnic extrajudiciar în specialitatea vanatoare

 

12 Ordin nr. 264 din 2003 pentru stabilirea caracteristicilor minime ale munitiei permise pentru vanarea unor specii de vanat în Romania cu arme de vanatoare cu tevi ghintuite

 

13 Ordin nr. 280 din 2003 pentru aprobarea Reglementarilor tehnice privind jujeul purtat de cainii pentru paza care însotesc turmele si cirezile de animale pe fondurile de vanatoare

 

14 Ordin nr. 512 din 2004 privind aprobarea efectivelor optime pentru principalele specii de vanat din Romania

 

15 Ordin nr. 418 din 2005 pentru aprobarea metodologiei de evaluare a trofeelor de vanat, în conformitate cu metodologia Consiliului International de Vanatoare si Protectie a Vanatul

 

16 OM 216 din 2008 privind aprobarea Criteriilor de acordare a licentei pentru gestionarii fondurilor de vanatoare

 

17 ORDIN nr. 219  din 2008 pentru aprobarea modelului cadru al contractului de gestionare, actualizat

 

18 OM 762 din 2008 pentru aprobarea modelului autorizatiei de infiintare si functionare a crescatoriilor de vanat si a complexurilor de vanatoare

 

19 Ordinul 295 din 2010 privind modificarea anexelor nr. 1 si 2 la Ordinul nr. 762 din 2008

 

20 Ordinul 353 2008 pentru aprobarea Regulamentului privind autorizarea, organizarea si practicarea vanatorii

 

21 Ordin nr.600 din 2008 privind modificarea art. 2 din Ordinul ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale nr. 353 din 2008

 

22 Ordin nr. 536 din 2009 pentru aprobarea Listei raselor de caini admise la vanatoare în Romania

 

24 Ordin nr.540 din 2009 pentru aprobarea modelului de proces-verbal de constatare a contraventiilor

 

25 Ordin 1221 pentru aprobarea Regulamentului privind atribuirea dreptului de gestionare a faunei cinegetice, actualizat

 

26 Ordinul 44 din 2013 al MMSC aprobarea caracteristicilor tehniceale curselor si capcanelor  care se folosesc in scopu capturarii exemplarelor din speciile  de fauna de interes cinegetic

 

27 Ordinul nr. 301 din 2014 privind adoptarea de masuri pentru ameliorarea si protectia populatiei de iepure-de-camp (Lepus europaeus) din Romania

 

28 Ordinul 359 din 2014 privind aprobarea coteor de recolta

 

29 - LEGEA 407 din 2006 actualizata la 21 12 2016

 

30-Ordinul-353-2008-pentru-aprobarea-Regulamentului-privind-autorizarea-organizarea-si-practicarea-vanatorii


31 LEGEA 295 Regimul armelor si munitiilor